top of page

Boerboel och sjukdomar

Vanligare sjukdomar;

Höftledsdysplasi: 

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Detta innebär bl.a. att även hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan producera avkommor som utvecklar HD. Risken för att hund med normala höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om dess föräldrar och/eller syskon har HD. Rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen.

 

Armbågsdysplasi: 

Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia. ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen. Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadas på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad.

ED är ärftligt.

 

En felaktig utfodring/motion av valpar kan ge upphov till HD/ED

 

Patellaluxation: 

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position. Två former av patellaluxation förekommer. Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden. Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt). Det finns många olika bakomliggande orsaker till patellaluxation. Ett vanligt symptom är hälta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.

 

Korsbandsskador: 

Ruptur av det främre korsbandet är en vanlig skada på hundar. Ofta skadas det främre korsbandet delvis eller så går det av helt. Vanligtvis finns det skador på mediala menisken när främre korsbandet är brutet. Skador på det bakre korsbandet är däremot sällsynta. Majoriteten av hundar som drabbas av korsbandsskador är medelålders hundar, mest tikar i åldern 5-7 år. Korsbandsskadan kan orsakas av trauma (olycka) och/eller överbelastning . Hos andra individer har en successiv nedbrytning och slitage pågått under en längre tid ursakat av pålagringar (artros) i knäleden innan korsbandet slutligen brister utan någon uppenbar anledning. Faktorer som ökar risken att hunden drabbas av korsbandsskador är fetma, osteochondros, artros, patella (knäskåls-) luxation och överbelastning.

 

Entropion 

Entropion innebär att ögonlocket är helt eller delvis inrullat. Ögats omgivande strukturer, som benämns adnexa, har stor betydelse för ögonlockens utseende. Vid anatomiska överdrifter kan ögonlocken och hårstråna irritera och i värsta fall, skada ögat. Karaktären och graden av entropion varierar från en lindrig anatomisk avvikelse utan klinisk betydelse till ett allvarligt kliniskt sjukdomstillstånd med skador på ögat och konstant, kraftig smärta. 

 

Ektropion

Utåtvikta ögonlock kallas ektropion; hängande undre ögonlock med fickbildningar där det samlas hårstrån, växtpartiklar och var. 

Sällsynta sjukdomar;

Demodex

Demodex canis är ett hudkvalster som lever i hårsäckarna. Vissa hundar kan få symtom av demodex och sjukdomen kvalstret orsakar kallas demodikos.

 

Subaortastenos 

Subaortastenos är en av de vanligaste medfödda hjärtsjukdomarna hos hund och vissa större hundraser är predisponerade. Sjukdomen orsakas av en subvalvulär förträngning av aorta. Arytmier, synkope, trötthet och plötslig död är bland de vanligaste kliniska sjukdomstecknen men oftast upptäcks sjukdomen tillfälligt, utan uppenbara kliniska  symtom. Diagnosen ställs primärt genom auskultation och doppler - ekokardiografi. Symtom och prognos beror på förträngningens grad.

Medicinsk behandling rekommenderas först vid kliniska symtom eller vid kraftig sjukdom.

Cancer

Vad är pennHip?

Denna röntgen metod har använts sedan 1982 vid universitet i Pennsylvania, USA. Metoden mäter glappet i höftleden sk. distraktions index DI. PennHip använder sig av en egen skala för att mäta glappet i leden. DI anges i steg från noll till ett. 0 är en totalt felfri höft och 1 är en gravt felaktig höft.

En slapp höft kommer att få ett högre DI, och en stram höft ett lägre. 

Källa: Anicura 

bottom of page